توافق پکن و اتاوا برای بازگرداندن دارایی مفسدان مالی چین

چین و کانادا برای بازگرداندن دارایی‌های ضبط شده پکن چندین توافق را امضا کردند.