شکاف در صفوف یگان‌های کُرد شمال سوریه؛ ۵۰ نفر با تجهیزات کامل به جرابلس گریختند