انفجار در بوداپست

بر اثر انفجار در فروشگاهی در مرکز بوداپست پایتخت مجارستان چند نفر زخمی شدند.۱۱:۱۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر