عکس/ موشک های ذوالفقار با ۷۰۰ کیلومتر برد مفید

با حضور وزیر دفاع خط تولید موشک ذوالفقار، نخستین موشک سوخت جامد نقطه زن با برد ۷۰۰ کیلومتر افتتاح شد.۱۱:۲۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر