بازیکنان ایران تا آخرین لحظه جنگیدند/ روسیه را می‌شناسیم