خروج دود از سامسونگ نوت ۲ در پرواز خطوط هواپیمایی هند