مسئله بورسیه دانشجویان نخبه حل نشده است/ وضعیت معیشتی فرهنگیان فراموش نشود

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات اظهار داشت: از دولت انتظار می‌فت در دایره برنامه ششم توسعه سند و احکام مناسب برای آموزش و پرورش و وضعیت معیشتی فرهنگیان را مدنظر قرار دهد.