تیراندازی در دانشگاهی در آمریکا

برخی منابع خبری از تیراندازی در محوطه دانشگاه ایلینوی آمریکا خبر دادند.