از ساخت برج انسانی در بارسلونا تا به گل نشستن نهنگ کوهان‌دار

اخبار جهان در روز یکشنبه ۴ مهر با تصاویر جالبی همراه بود.