روی خط خبر/ بهره مندی ۵۷ هزار نفر از خدمات بیمارستان های صحرایی