درد کشور ما این است: دعوای روز و شب، درست وسط ظهر!

یا مثلاً اخیر حسن عباسی که خود را نظریه پرداز می داند گفته است: “می‌خواهند ۴۰۰ هتل پنج ستاره در جاهای مختلف کشور تاسیس کنند و از این طریق به نفوذ فرهنگی و اخلاقی در کشور برسند.” واقعاً باید گریست به حال کشوری که ساخت هتل در آن ، به نگرانی برخی صاحبان تریبون تبدیل […]