امنیت امروز ایران مدیون شهدای ۸ سال دفاع مقدس است

نماینده مردم اسدآباد گفت: آسایش و امنیت امروز مدیون شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم است.