تیراندازی در دانشگاه ایلینوی چندین زخمی برجای گذاشت/عامل مسلح فرار کرد

برخی منابع از تیراندازی در محوطه دانشگاه «ایلینوی» خبر دادند که در آن چند نفر زخمی و بستری شدند و ظاهراً عامل مسلح از صحنه حادثه گریخته است.