تیراندازی در بالتیمور ۱۰ زخمی برجای گذاشت

در دو حادثه جداگانه تیراندازی در بالتیمور آمریکا، ۱۰ نفر از جمله یک دختر ۳ ساله و یک پسر ۸ ساله مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و زخمی شدند.