حمایت همه‌جانبه صندوق پژوهشگران از شرکت‌های دانش‌بنیان فناور

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و نوآوران گفت: این صندوق با ایجاد کارگروه تخصص علمی از ایده‌های خلاقانه و کاربردی حمایت همه‌جانبه در جهت تولید محصولات فناور می‌کند.