حمایت همه‌جانبه صندوق پژوهشگران از شرکت‌های دانش‌بنیان فناور