بنگر، ایرانپوریان و سایر بزرگان زحمت می‌کشند/ کیانی: یک جام به هواداران تراکتور بدهکاریم

کاپیتان تیم تراکتورسازی اعتقاد دارد بازیکنان دیگری نیز از تراکتورسازی شایسته پوشیدن پیراهن تیم ملی بوده اند.