کَنده‌کاری نقوش نفیس فرهنگ‌ها و سنت‌ها بر روی پوستِ هندوانه در چین

مسابقه کَنده‌کاری بر روی پوستِ هندوانه درشهر پینگو استان چجیانگ چین برگزار شده است.