انگلیس مانع تحقیقاتِ بین‌المللی درباره کشتار غیرنظامیان در یمن شد

انگلیس مانع تحقیق مستقل بین‌المللی درباره کشتار غیرنظامیان در جنگ یمن شده است.