تولید پارچه سه‌بعدی با خاصیت جذب ترکیبات ریز

پژوهشگران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی موفق به تولید پارچه‌های سه بعدی با خاصیت جذب و رهایش ترکیبات ریز شدند.۱۱:۵۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر