نماینده مجلس: فلسطین، سوریه و عراق پاره‌ تن ایران هستند

همگان حتی کسانی که شعار نه غزه نه لبنان ، جانم فدای ایران، سر دادند می‌دانند هم غزه و هم لبنان و هم سوریه و عراق امروز پاره‌ای از تن ایران اسلامی است.