نماینده مجلس: فلسطین، سوریه و عراق پاره‌ تن ایران هستند