۷کشته و زخمی در تصادف محور کازرون–کنار تخته فارس

تصادف در محور کازرون–کنار تخته فارس سه کشته و چهار زخمی بر جای گذاشت