۳ هزار میلیارد ریال اعتبار به کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۵ اختصاص یافت

هیأت وزیران با اختصاص سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۵ موافقت کرد.

۳ هزار میلیارد ریال اعتبار به کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۵ اختصاص یافت

هیأت وزیران با اختصاص سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۵ موافقت کرد.

گزارش اختصاصی تک شات از ایران تلکام ۱۳۹۵

همان طور که با خبر شدید هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ایران تله کام ۲۰۱۶ از ۹ صبح امروز فعالیت خود را آغاز کرده است. این نمایشگاه تا تاریخ ۷ مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی برگزار خواهد شد. با تک شات همراه باشید.