ادامه بی شکستی ایران تا ۱۴۰۰ روز

تیم ملی فوتبال ایران تا پایان سال ۱۳۹۵ تنها ۳ بازی دیگر در مسابقات مقدماتی جام جهانی خواهد داشت.

اخراج ۱۴۰۰ نفر از کارکنان فولکس واگن

واحد کامیون سازی شرکت MAN سال گذشته در راستای تغییر و تحول عمده تولید در اروپا که نتیجه هدف فولکس واگن برای یکپارچه کردن بیشتر فعالیتهای MAN و اسکانیا بود، حذف ۱۸۰۰ شغل را اعلام کرده بود.