سرعت اینترنت در سال ۱۴۰۴ به۱۰۰ مگابیت می رسد

برات قنبری، معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات ضمن اشاره به اینکه با افزایش سرعت دسترسی و شبکه پهنای باند، رشد تولید ناخالص داخلی را شاهد خواهیم بود، اظهار داشت که هدفگذاری دسترسی به اینترنت برای کاربران نهایی در سال ۹۵ ، سرعت ۴ مگابیت برثانیه است. در همین حال تا پایان برنامه ششم این سرعت […]

ایران باید تا سال ۱۴۰۴ در گردشگری کشور اول باشد/پس از جنگ به صنعت توریسم تاکید داشتیم

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد:پس از جنگ و آغاز دوره سازندگی، شخص رهبری و دولت بر توجه به میراث فرهنگی و صنعت توریسم تأکید داشتند.