بی بی سی: مشاغل صنایع نفت و گاز انگلیس از سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است

تعداد مشاغل نفت و گازی در طول دو سال گذشته با کاهشی یک چهارمی در انگلیس مواجه است.

یاهو از هک‌شدن نیم میلیارد حساب کاربری این شرکت در سال ۲۰۱۴ خبر داده است

یاهو از هک‌شدن نیم میلیارد حساب کاربران این شرکت در سال ۲۰۱۴ خبر داده است.