727c5ea2-6362-41ed-9933-1f5899d31599
پژو تا سال ۲۰۲۱ از ۵ خودرو الکتریکی پرده برداری خواهد کرد

مصاحبه مدیر عامل شرکت خودرو‌سازی پژو در حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس ۲۰۱۶ دارای خبر‌های جذابی از آینده خودرو‌های الکتریکی بود.