گزیده خبر ۲۰:۳۰ مورخ ۹ مهر ۹۵ + فیلم

در این بخش خبری موضوعاتی مانند: پرداخت وام ازدواج سرعت گرفت،رییس پلیس در خطبه نماز جمعه،مراسم قالی شویان مشهد اردهال کاشان،تخریب باغ تالاری در اصفهان،سود عجیب وام بانکی،بسته بدون تعارف و…اشاره شده است.

گزیده خبر ۲۰:۳۰ مورخ ۸ مهر ۹۵ + فیلم

در این بخش خبری موضوعاتی مانند: باران در سواحل شمالی،ماجرای فیش های نجومی،برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر،آتش سوزی درختان شیرکوه،تعادل قیمت شکر در بازار،تقابل کنگره و اوباما و…اشاره شده است.

گزیده خبر ۲۰:۳۰ مورخ ۷ مهر ۹۵ + فیلم

در این بخش خبری موضوعاتی مانند:سفر رئیس جمهور،حذف یارانه بگیران،نشست سراسری مدیران رسانه ملی،ارزیابی آموزشگاه های زبان،بحران سوریه،جعل سایت آمار،حاشیه های پزشکی و…اشاره شده است.

اذعان ولی عهد بحرین به ناکامی چشم انداز ۲۰۳۰

اقتصاد بحرین طی سالیان اخیر بحرانهای زیادی را پشت سر گذاشته و هم اکنون فقط نامی از آن باقی مانده است….