1c83290f-c823-42c8-a166-e2565cb167bf
رونمایی از پژو ۳۰۰۸ و ۵۰۰۸؛ ورود به بازار کراس اوورها

مدل‌های ۳۰۰۸ و ۵۰۰۸ پژو در نمایشگاه خودرو پاریس ۲۰۱۶ توجهات بسیاری را به خود جلب کردند.