۱میلیون و ۵۰۰هزار سالمند تحت پوشش کمیته امداد هستند

معاون حمایت و سلامت از خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: ۱میلیون و ۵۰۰هزار سالمند تحت پوشش کمیته امداد هستند که قصد داریم در طرح شهید رجایی کمک هزینه معیشت آنها را افزایش دهیم.