49ccc7e1-d075-48ad-9875-26ae8bcf846f
مرسدس بنز E کلاس All-Terrain در نمایشگاه پاریس

مرسدس بنز مدل E کلاس All-Terrain را به عناون یک خودروی استیشن برای خانواده‌های ماجراجو معرفی کرد.