815da2a3-be08-48f1-b874-5f188e968a9d
سیستم مورد نیاز بازی Civilization 6 اعلام شد

تو کی گیمز، سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی مورد انتظار Civilization VI را اعلام کرد.

از سیستم مورد نیاز برای اجرای Civilization VI پرده برداری شد

تقریبا تمام بازیکن ها طعم تله «فقط چند دقیقه بیشتر» را چشیده اند. هنگامی که به تجربه عنوانی مشغول هستید و می دانید باید به انجام کارهای روزمره برسید با خود می گویید تنها چند دقیقه بیشتر به انجام بازی می پردازید، غافل از این که وقتی به ساعت نگاه می کنید، متوجه می شوید […]