957c14fd-d234-4e3d-ae7e-8534805ee24e
کادیلاک ATS-V کوپه با تیونینگ Geiger

شرکت تیونینگ گایگر کارز در اقدامی به سراغ خودروی کادیلاک ATS-V کوپه مدل ۲۰۱۶ رفته است و مدلی تقویت شده از این خودرو با نام Twin Turbo Black Line را به تولید رسانده است.