6235e7d5-8329-4718-8d53-32874deec9f3[1]
مرسدس بنز از شاسی بلند الکتریکی Generation EQ رونمایی کرد

مرسدس بنز در کنفرانس خود در نمایشگاه خودرو پاریس ۲۰۱۶، از شاسی بلند الکتریکی Generation EQ رونمایی کرد.