3c9af780-4a9f-47e3-93c6-2fd2be560d01
اپلیکیشن All In One Gestures: تغییر عملکرد دکمه های لمسی – زوم اپ

All In One Gestures اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که با آن می‌توانید عملکرد دکمه‌های لمسی گوشی را تغییر دهید.