e8d71e9a-5c7e-4057-bf93-c61bfff82488
تراشه Helio X30 مدیاتک با فرایند ۱۰ نانومتری TSMC ساخته می‌شود

تراشه‌ی بالارده‌ی Helio X30 مدیاتک با فرایند تولید ۱۰ نانومتری TSMC ساخته خواهد شد.