a0ac3e27-6365-40e5-bb94-2af766875d68
شبکه‌ی ایرانسل از IPV4 به IPV6 مهاجرت کرد

ایرانسل امروز در مراسمی که با حضور وزیر ارتباطات برقرار شد از شش پروژه جدیدی که یکی از آن‌ها مهاجرت به IPV6 بود رونمایی کرد.