4767b8ad-57d8-46e5-8060-6e9e02e20d63
سانگ یانگ LIV-2 تا سال ۲۰۱۷ تولید می‌شود

شرکت سنگ یان کره‌ی جنوبی تا سال ۲۰۱۷ از نمونه‌ی قابل تولید خودروی مفهومی LIV-2 رونمایی خواهد کرد.