اولین فیلم از پهپاد "صاعقه" و MQ-۱C آمریکا

اولین فیلم از پهپاد “صاعقه” و MQ-۱C آمریکا/ بزرگترین موزه پهپادها را ببینید…