d088784a-b944-4061-83d8-c840ddb0091a
IBM با Power Server بازار سرورهای x86 را هدف گرفته است

IBM سرورهای جدید سری Power را با نام E870C و E880C رونمایی کرده که بازار سرورهای x86 را هدف قرار داده است.