3758e119-5e03-46ff-8830-752b90366418
هفته نامه ۸۴: از تمام شدن سری Dark Souls تا عرضه Death Stranding پیش از ۲۰۱۸

در هشتاد و چهارمین هفته‌نامه زومجی، اخبار مهم دنیای سرگرمی در هفته منتهی به ۲ مهر را مرور خواهیم کرد.