9a53b731-f997-4d73-92fe-2b7aa3c6886c
نوکیا ادعا می‌کند: ارائه اینترنتی دو هزار برابر سریع تر از Verizon Fios

نوکیا مدعی است که می‌تواند سرویس اینترنتی ارائه دهد که تقریبا دو هزار برابر سریع‌تر از Verizon Fios است.