e7cb6b2b-3678-46c4-affb-056799236cc8
جیپ گرند چروکی با تیونینگ Vilner

شرکت تیونینگ ویلنر اقدام به تیونینگ جیپ گرند چروکی SRT و تبدیل آن به نسخه‌ی SAS کرده است.